Begrafenis

Het regelen van een begrafenis kost niet alleen erg veel tijd, maar ook zeer veel geld. Net daarom kiezen steeds meer mensen er voor om een zogenaamde uitvaartverzekering af te sluiten. Door gebruik te maken van een dergelijke verzekering worden de kosten van onder andere de begrafenis nagenoeg volledig ingedekt. De organisatie van de begrafenis dient echter nog steeds te gebeuren door de erfgenamen. Omdat de ene begrafenis de andere niet is, is het wel zo dat de inhoud en de verzekeringspremies van de verschillende uitvaartverzekeringen aanzienlijk kunnen verschillen. Wil je er met andere woorden voor zorgen dat je nabestaanden niet geconfronteerd worden met de financiële last die een begrafenis met zich mee brengt? Dan kan een uitvaartverzekering je daar ongetwijfeld bij helpen!

Veel mensen die er voor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten denken dat hun begrafenis wordt geregeld door de verzekeraar waarbij de verzekering werd afgesloten, maar dat is natuurlijk niet correct. De uitvaart zal nog steeds gedaan worden door een professioneel bedrijf, maar de kosten die de uitvaart met zich mee zal brengen zullen vergoed worden door de verzekeraar. Het is daarnaast ook niet de verzekeraar die de uitvaart zal regelen, maar het zijn wel de nabestaanden die voor de begrafenis moeten instaan. Het is in principe geen enkel probleem om een begrafenis te regelen die duurder is dan het bedrag waarvoor de overledene was verzekerd. In dat geval dient het extra bedrag uiteraard wel door de erfgenamen te worden betaald.

Een vaak gestelde vraag bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is of de kostprijs van de kist eveneens is inbegrepen. Bij alle uitvaartverzekeringen wordt er een bepaalde prijs voorzien voor de kist waar gebruik van zal worden gemaakt. De prijs die voor handen is, is echter sterk afhankelijk van de verzekering waarvoor er werd gekozen. Hoe hoger het verzekerde bedrag ligt, des te meer geld er ook kan worden vrijgemaakt voor de kist. Ook in dit geval is het mogelijk voor de erfgenamen om een duurdere kist aan te kopen, maar dan zal men eveneens het extra bedrag zelf moeten betalen.

Meer over uitvaartverzekeringen