Crematie

Net zoals bij een kist is ook de kostprijs van een urne bijzonder uiteenlopend. Standaard zal de aankoop van een urne dan wel door je uitvaartverzekering worden ingedekt, het is echter erg belangrijk om rekening te houden met het exacte bedrag dat hiervoor wordt voorzien. Het staat je nabestaanden vrij om een duurdere urne aan te kopen dan zoals in de verzekering wordt omschreven, maar wanneer het bedrag hoger uitkomt, zal de extra kostprijs door de nabestaanden zelf vergoed moeten worden. De aankoop van de urne voor de crematie is dus doorgaans altijd in de uitvaartverzekering inbegrepen, alleen zal je wel voldoende rekening moeten houden met de aankoopprijs.

Tegenwoordig hebben de nabestaanden in het geval van een uitvaartverzekering steeds de keuze tussen een traditionele begrafenis en een crematie. In het laatste geval zullen er uiteraard een aantal vragen de kop opsteken, in het bijzonder met betrekking tot de onderdelen van de crematie die zijn inbegrepen in de kostprijs. De aula, de crematie op zich en de eventuele as verstrooiing bij het crematorium zijn sowieso altijd in de kostprijs van je uitvaartverzekering inbegrepen. Je moet er zoals eerder in dit artikel reeds werd aangehaald wel rekening mee houden dat de urne niet kan zijn inbegrepen of slechts voor een (zeer) beperkte aankoopprijs. Controleer dit goed met je verzekeraar vooraleer de uitvaartverzekering af te sluiten.

Meer over uitvaartverzekeringen