Depositofonds

Wanneer je er niet meteen voor te vinden bent om iedere maand geconfronteerd te worden met de premie van je uitvaartverzekering, dan kan je er ook nog steeds voor kiezen om gebruik te maken van een zogenaamd depositofonds. In dit geval wordt er namelijk geen gebruik gemaakt van een periodieke rente, maar wordt er voor gekozen om te werken met een éénmalige inleg. Afhankelijk van de verzekeraar van je keuze zal je een bedrag tussen de 3000 en 4000 euro in één keer moeten betalen. Het geld blijft in het depositofonds aanwezig tot op het ogenblik dat je komt te overlijden. Dan zal het bedrag inclusief de verworven rente worden uitbetaald aan de nabestaanden. Op deze manier ben je niet alleen verzekerd van een goed rendement, maar ben je er ook zeker van dat je nabestaanden niet diep in de portefeuille zullen moeten tasten om je uitvaart te kunnen bekostigen.

Er zijn aan het afsluiten van een depositofonds voor je uitvaart verschillende interessante voordelen verbonden. Het belangrijkste voordeel heeft betrekking tot de rente die je jaarlijks zal verwerven. Ook deze is uiteraard terug afhankelijk van de partij waarbij je het depositofonds gaat afsluiten, maar deze bevindt zich doorgaans altijd tussen de 3 en 6 procent. Dat is een mooi rendement, zeker gezien de huidige gang van zaken binnen de financiële wereld. Daarnaast kan er een bepaald ogenblik aanbreken waarin je extra wensen zal hebben die je wil verwezenlijken tijdens je uitvaart. Daarom is het altijd mogelijk om een extra inbreng te doen in het depositofonds. Of je er nu voor kiest om gebruik te maken van een depositofonds of van een klassieke uitvaartverzekering heeft overigens geen invloed op het fiscaal voordeel dat je geniet.

Er zijn maar weinig nadelen verbonden aan het afsluiten van een depositofonds voor je uitvaart, in tegendeel. Het enige grote nadeel is dat je meteen een behoorlijk bedrag ter beschikking moet hebben. Daar waar je bij een gewone uitvaartverzekering gebruik maakt van een periodieke verzekeringspremie is dat bij een depositofonds niet het geval. Je betaalt dan slechts één keer een bedrag waardoor je meteen geen omkijken meer hebt naar de kosten van een uitvaart, maar je moet het geld uiteraard wel meteen ter beschikking hebben.

Meer over uitvaartverzekeringen