Medische controle bij het afsluiten van een uitvaartverzekering

Vooraleer een bepaalde verzekering af te sluiten kan het noodzakelijk zijn om een medische controle te doorlopen. Veel mensen die op het punt staan om een uitvaartverzekering af te sluiten vrezen dat ze eerst ook een dergelijke controle moeten ondergaan. Die controle is op zich niet zo vervelend, maar omdat een uitvaartverzekering in het bijzonder wordt afgesloten op latere leeftijd kan een dergelijk onderzoek wel een negatieve impact hebben op het mogelijks kunnen afsluiten van de verzekering van uw keuze. In het bijzonder is dit het geval bij bijvoorbeeld een levensverzekering, zeker wanneer deze op latere leeftijd wordt afgesloten voor een hoge éénmalige premie. Dient u echter ook voor het afsluiten van een uitvaartverzekering rekening te houden met een dergelijke controle? We vertellen er u graag alles over in dit artikel!

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat een medische controle precies inhoudt. Eigenlijk betreft het veelal zeer standaard onderzoeken die proberen om een goed beeld te schetsen van de algemene gezondheidssituatie van de persoon in kwestie. Verschillende factoren kunnen een directe invloed hebben op het al dan niet toegekend krijgen van de verzekering. Denk bijvoorbeeld maar eens aan uw leeftijd, of u rookt of niet en of er een bekend ziektebeeld is. Aan de hand van de antwoorden die op een vragenlijst worden ingevuld wordt er dan door de expert van de verzekeraar aangegeven of de verzekering in kwestie u al dan niet kan worden toegewezen.

Het is een feit dat een medische controle bij heel veel beleggingen en spaarverzekeringen van toepassing is. Op het eerste zicht is dat vervelend, maar wie een uitvaartverzekering wenst af te sluiten dient hier geen rekening mee te houden. Specifiek voor de uitvaartverzekering geldt namelijk dat er altijd een punt komt waarop de verzekeraar zal moeten uitbetalen. Dit gegeven is mee inbegrepen in de periodieke of éénmalige premie die moet worden betaald. Veel mensen zien de uitvaartverzekering op vandaag nog steeds als een vorm van spaarverzekering, maar het is belangrijk om in te zien dat, dat niet het geval is. De uitvaartverzekering wordt dan ook niet in eerste instantie voor uzelf, maar wel voor uw nabestaanden afgesloten.

Bovenstaande brengt ons bij de volgende vraag, namelijk of het bijvoorbeeld voor iemand met een chronisch ziektebeeld eveneens mogelijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ook dat is geen probleem. Omdat er geen medische controle plaatsvindt, dient u zelfs niet aan te geven dat u een chronische ziekte heeft. Waar u wel rekening mee dient te houden is het verschil tussen een periodieke en een éénmalige premie. Wanneer u reeds lange tijd ziek bent en de overlevingskansen voor de komende jaren er niet goed uitzien kan het interessant zijn om te kiezen voor een éénmalige premie. Op deze manier worden de kosten voor uw uitvaart meteen ingedekt en bent u er zeker van dat uw nabestaanden geen financiële gevolgen zullen kennen door uw overlijden. Uiteraard is dit een lastige vraag die u zichzelf moet stellen, maar wanneer u zeker wenst te zijn van een optimale tussenkomst van uw uitvaartverzekering bij overlijden, dan is dit absoluut een must.

Meer over uitvaartverzekeringen