Meerdere personen verzekeren met een uitvaartverzekering

Meerdere personen verzekeren met een uitvaartverzekering

Indien u er op een bepaald ogenblik aan denkt om een uitvaartverzekering af te sluiten zijn er verschillende vragen waar u een antwoord op moet kunnen geven. Eén van de vragen heeft betrekking tot het aantal personen dat u wenst te laten verzekeren. Van een uitvaartverzekering wordt vaak gedacht dat deze uitsluitend voor één enkele persoon kan worden afgesloten, maar niets is minder waar. Wanneer u er voor kiest om een dergelijke verzekering af te sluiten en uw partner is op dat ogenblik nog in leven, dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk om niet alleen uzelf, maar ook uw partner mee te laten verzekeren. Daarbij dient u echter wel rekening te houden met een aantal factoren waar we u in dit artikel graag meer over vertellen.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het als verzekeringnemer van belang om een duidelijk beeld te schetsen van de eisen die u stelt aan uw uitvaart. Deze eisen kunnen voor beide partners heel anders zijn waardoor dit in de verzekeringsovereenkomst dient te worden vastgelegd. Uitvaartverzekeraars bieden hun klanten hier verschillende mogelijkheden voor. De polis wordt dan letterlijk opgesplitst in twee delen waarbij de ene helft geldt voor persoon A en de andere helft voor persoon B. Op deze manier ontstaat een uitvaartverzekering met zeer uiteenlopende dekkingen, maar die toch onderdeel uitmaken van dezelfde polis. Dat is erg interessant, want op deze manier zorgt u er voor dat de administratieve kosten voor het opmaken van de verzekering binnen de perken blijven.

Wanneer er een uitvaart wordt geregeld voor twee personen in plaats van voor één spreekt het voor zich dat er rekening moet worden gehouden met een hogere kostprijs. Het is ook in dit geval uiteraard mogelijk om de premie te verspreiden over verschillende maanden, maar ook deze zal aanzienlijk hoger komen te liggen dan wanneer u er voor kiest om slechts één persoon te laten verzekeren. Het bedrag dat u laat verzekeren middels een uitvaartverzekering kunt u veelal grotendeels zelf kiezen. Op deze manier is het mogelijk om nabestaanden in het geheel niet met de kosten van een uitvaart op te zadelen. Hoe dan ook, het afsluiten van een uitvaartverzekering voor meerdere personen (partners) mag dan mogelijk zijn, u dient steeds rekening te houden met een sterk verhoogde verzekeringspremie.

De kans dat beide partners die de uitvaartverzekering hebben afgesloten samen komen te overlijden is niet aannemelijk, maar wel bijzonder zeldzaam. U dient dan samen in bijvoorbeeld een verkeersongeval betrokken te zijn of er dient een andere vreselijke gebeurtenis plaats te vinden. Het spreekt echter voor zich dat beide partners niet samen hoeven te overlijden om aanspraak te kunnen maken op de mogelijkheden die de uitvaartverzekering met zich meebrengt. Wanneer de ene partner eerder komt te overlijden dan de andere zal het daarvoor bestemde kapitaal worden vrijgemaakt. Het bedrag dat werd voorzien voor de andere partner blijft in de verzekering behouden tot op het ogenblik dat deze ook komt te overlijden. Op deze manier beschikt u dan ook over een zeer solide uitvaartverzekering die probleemloos beide partners kan indekken, ook al beschikken ze allebei over compleet verschillende eisen met betrekking tot hun uitvaart.

Meer over uitvaartverzekeringen