Uitvaartverzekering afkopen

Hoewel een uitvaartverzekering bijzonder interessant is kan het op een bepaald ogenblik voorkomen dat u de verzekering toch wenst af te kopen. De kosten die het dagelijks leven met zich meebrengt lopen immers steeds verder op waardoor lang niet iedereen zomaar in staat is om er aan te blijven voldoen. Wanneer u dan bovenop de vaste kosten ook nog eens een extra verzekeringspremie moet betalen voor uw uitvaartverzekering, dan kan dat vaak teveel van het goede zijn. Niet alleen mensen die gebruikmaken van een periodieke verzekeringspremie kunnen trouwens nood hebben aan het afkopen van hun verzekering, dat geldt ook voor wie bijvoorbeeld éénmalig het bedrag voor de uitvaartverzekering heeft betaald. Ook zij kunnen op een specifiek ogenblik nood hebben aan een uitbetaling. Heeft u ook een uitvaartverzekering en wenst u deze af te kopen? Dan zijn er wel een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden!

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven kiezen steeds vaker mensen er voor om hun uitvaartverzekering af te kopen omdat ze op een zeker ogenblik nood hebben aan wat extra financiële middelen. Een andere reden kan zijn omdat men bij een andere verzekeraar interessantere voorwaarden krijgt, maar in dat geval wordt het absoluut niet aangeraden om uw uitvaartverzekering zomaar af te kopen. U zult bij een afkoop namelijk altijd een behoorlijk bedrag verliezen en dat wordt doorgaans niet gecompenseerd door de interessante voorwaarden of mogelijkheden die door de nieuwe verzekeraar worden aangeboden. Een uitvaartverzekering afkopen is dan ook uitsluitend een goed idee wanneer u niet over andere mogelijkheden beschikt.

Conclusie

Meer over uitvaartverzekeringen