Uitvaartverzekering koopsompolis

Wie wil genieten van de voordelen die de uitvaartverzekering met zich mee brengt kan dat op verschillende manieren verwezenlijken. Je kan er uiteraard voor kiezen om gebruik te maken van een klassieke uitvaartverzekering, maar daarnaast is het ook mogelijk om een uitvaart koopsompolis af te sluiten. In dit geval wordt er geen gebruik gemaakt van periodieke stortingen, maar ontvang je slechts éénmalig een factuur voor de zogenaamde koopsomstorting. Dit bedrag wordt gestort door de verzekeringnemer en daarop wordt een bepaald rendement gebouwd. Het volledige bedrag inclusief het behaalde rendement zal uiteindelijk worden uitbetaald wanneer de verzekeringnemer is komen te overlijden. Wil je graag meer weten over de uitvaart koopsompolis? Aarzel dan niet langer en ontdek er snel alles over in dit artikel!

 

Net omwille van het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van periodieke stortingen is het voor iedereen zonder probleem mogelijk om de uitvaart koopsompolis af te sluiten. Of je nu 20 jaar of 60 jaar bent maakt wat dat betreft niet uit. De meeste verzekeraars hebben een maximumleeftijd ingesteld van 85 jaar. Hoe dan ook, het éénmalig uitvoeren van de zogenaamde koopsomstorting is eveneens interessant voor het te behalen rendement. Omdat het volledige bedrag meteen aan het begin van de koopsompolis wordt gestort wordt vanaf de eerste dag eveneens een zeker rendement geboekt. Naast de vastgestelde rente wordt de opbrengst van een uitvaart koopsompolis doorgaans nog aangevuld met een eventuele winstdeelname.

Bereken hier uw koopsom uitvaartverzekering

 

Net omdat er bij de uitvaart koopsompolis slechts gebruik wordt gemaakt van één enkele storting kan je op een bepaald ogenblik nood hebben aan een extra bedrag. Dat is op zich doorgaans geen enkel probleem omdat je als verzekeringnemer steeds de mogelijkheid hebt om tussentijdse stortingen uit te voeren. Je moet er bij de uitvaart koopsompolis wel rekening mee houden dat er een verplichte minimumstorting gehanteerd kan worden. Deze is sterk afhankelijk van de uitvaartverzekeraar van je keuze, maar bedraagt in de meeste gevallen minimum 500 euro. Let op, veelal is ook het aantal extra stortingen die je kan uitvoeren in de uitvaart koopsompolis beperkt. Hoe dan ook, wanneer je plots extra wensen hebt voor je uitvaart is het dus geen enkel probleem om daarvoor een extra bedrag te storten.

Meer over uitvaartverzekeringen