Uitvaartverzekering voor luxueuze uitvaart afsluiten

Dat een uitvaartverzekering afsluiten vandaag de dag bijzonder populair is, is algemeen bekend. Een niet onbelangrijk deel van de toegenomen populariteit van een uitvaartverzekering is te danken aan het feit dat mensen steeds vaker aanzienlijke eisen stellen aan hun uitvaart. Dit kan er voor zorgen dat het kostenplaatje aanzienlijk de hoogte in gaat waardoor lang niet iedereen de mogelijkheid heeft om deze zomaar te betalen. Om de nabestaanden dan niet op te zadelen met een aanzienlijke financiële verplichting wordt er voor gekozen om een uitvaartverzekering de kosten in te laten dekken. Is dit nu echt nodig of niet? Wij geven u in dit artikel graag aan hoeveel het bekostigen van een luxueuze uitvaart vandaag de dag gemiddeld kost.

 

Hoeveel kost een luxueuze uitvaart?

Onder een luxueuze uitvaart begrijpen we niet alleen een bijzondere locatie, daarnaast is er ook sprake van een uitgebreide koffietafel, luxe drukwerk, een rouwauto met volgauto’s en een uitgebreide condoleance. Bovendien is ook de opbaring in het uitvaartcentrum in de prijs inbegrepen. Voor een dergelijke, uitgebreide en luxueuze uitvaart mag u gemiddeld rekening houden met een indrukwekkend prijskaartje welke is gelegen tussen de 7.500 en 10.000 euro.

 

Hoe luxueuzer, hoe hoger de verzekeringspremie

Het spreekt voor zich dat de verzekeringspremie welke voor een uitvaartverzekering dient te worden betaald sterk afhankelijk is van de waarde van de uitvaart. Voor u als verzekeringnemer is dit een niet onbelangrijk punt om rekening mee te houden. Hoe luxueuzer en uitgebreider de uitvaart wordt, des te hoger immers uiteraard ook de verzekeringspremie komt te liggen. Vraag omwille van deze reden altijd een uitgebreide offerte aan de uitvaartverzekeraar waarbij u de verzekering wenst af te sluiten. Zo voorkomt u vervelende, financiële verrassingen. Op vlak van de betaling van de premie beschikt u wel steeds over de mogelijkheid om deze in één keer te voldoen of te spreiden over een langere periode.

 

Geen verplichting, wel financiële zekerheid

Het spreekt voor zich dat het afsluiten van een uitvaartverzekering niet wettelijk verplicht is. Iedereen kan dan ook geheel zelf beslissen of hij of zij er voor kiest om deze verzekering af te sluiten voor de nabestaanden of niet. Ondanks het feit dat er aldus geen verplichting geldt is het wel zo dat een dergelijke verzekering een bepaalde financiële zekerheid biedt. Veel mensen beschikken standaard helemaal niet over de mogelijkheid om een gewone basis uitvaart te betalen, laat staan wanneer er sprake is van een uitgebreide en luxueuze uitvaart. Het afsluiten van een uitvaartverzekering mag dan voor u als verzekeringnemer geen direct voordeel met zich meebrengen, dat neemt niet weg dat het wel de financiële zekerheid van uw erfgenamen garandeert.

 

Stijgende kosten in de toekomst

De kosten die we hebben aangegeven in dit artikel voor het betalen van een luxueuze uitvaart zijn uiteraard reeds behoorlijk aanzienlijk, maar er is meer. Net zoals met alles het geval is stijgen ook de kosten van een uitvaart elk jaar opnieuw. Dit zorgt er voor dat een luxueuze uitvaart naar de toekomst toe alleen maar nog duurder zal worden. Omwille van deze reden wordt dan ook algemeen verwacht dat het aantal uitvaartverzekeringen welke zal worden afgesloten alleen maar verder zal toenemen.

Meer over uitvaartverzekeringen