Uitvaartverzekering afsluiten als 60 plusser

De uitvaartverzekering is een verzekering waar de meeste mensen wanneer ze jong zijn eigenlijk liever niet aan willen denken. Dat is uiteraard niet meer dan normaal, maar wat wanneer je dan bijvoorbeeld op latere leeftijd een dergelijke verzekering wenst af te sluiten? Is dat wel nog steeds mogelijk en indien ja zijn er dan speciale zaken waar je rekening mee dient te houden? Veel mensen die op latere leeftijd nog een uitvaartverzekering wensen af te sluiten vrezen dat ze met gelijkaardige voorwaarden te maken zullen krijgen als bij het afsluiten van bijvoorbeeld een levensverzekering. Gelukkig is dat in de praktijk niet het geval. Het beperkte aantal voorwaarden waarover deze verzekering beschikt maakt het dan ook zonder probleem mogelijk om deze te allen tijde af te sluiten, zelfs wanneer u reeds de leeftijd van 60 jaar of ouder heeft bereikt.

Indien u een uitvaartverzekering wenst af te sluiten beschik je over de mogelijkheid om de verzekeringspremie op verschillende manieren te betalen. Je kan er voor kiezen om deze gewoon in één keer te voldoen ( de koopsom uitvaartverzekering ), maar je kan bijvoorbeeld ook maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag storten ( de reguliere uitvaartverzekering ). Het mooie aan dit type verzekering is dat eender welke premiebetaling je ook kiest, je meteen wel vanaf de eerste dag bent verzekerd. Dat geldt ook wanneer je reeds de leeftijd van 60 jaar of ouder hebt bereikt. Let wel, wanneer de verzekeringspremie op moment van overlijden niet volledig werd betaald zal de verzekeraar slechts gedeeltelijk tussenkomen in de kosten van de uitvaart. Wil je verzekerd zijn van een volledige dekking, dan is het nog steeds het interessantst om de verzekeringspremie per direct en in één keer te voldoen.

Uitvaartverzekering aanpassen

De wensen van een bepaalde persoon vandaag hoeven niet noodzakelijk ook de wensen van diezelfde persoon binnen ettelijke jaren te betekenen. Wanneer je er reeds vroeger voor hebt gekozen om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan kan je op een bepaald ogenblik op latere leeftijd nood hebben aan een aanpassing van de mogelijkheden. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit op zich geen probleem hoeft te vormen, maar dat de mogelijkheden wel sterk afhankelijk kunnen zijn van de verzekeraar van je keuze. Daarnaast kunnen er in bepaalde gevallen ook extra kosten in rekening worden gebracht, zeker wanneer de nieuwe wensen er voor zorgen dat de kosten van je uitvaart zullen stijgen. Houd er wel rekening mee dat het niet mogelijk is om een bestaande uitvaartverzekering te schrappen of over te dragen naar een andere verzekeraar. Dergelijke handelingen kunnen er immers voor zorgen dat de volledige betaalde verzekeringspremie verloren gaat en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Meer over uitvaartverzekeringen