Verplichte melding voor natura-uitvaartverzekeraars

Het is reeds enige tijd bekend dat verschillende spaar-en lijfrenteverzekeringen mee kunnen worden opgenomen in box 3 van de belastingaangifte. Dit lijkt nu evenwel ook te gelden voor de natura uitvaartverzekering. Vanaf begin volgend jaar zijn uitvaartverzekeraars immers verplicht om een melding te doen van het bedrag bij de fiscus. Een dergelijke melding is evenwel niet in alle gevallen verplicht. Ze geldt dan ook pas vanaf het ogenblik dat er sprake is van een overschrijding van het op dat ogenblik geldende bedrag. De waarde waar de natura uitvaartverzekering in kwestie over beschikt mag het bedrag van 6.977 euro voor 2017 niet overschrijden. Is dat wel zo, dan is een melding aldus verplicht.

 

Renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2017

Het is opvallend dat de renseigneringsverplichting er pas nu komt. In principe had ze enkele jaren terug reeds konden worden doorgevoerd, maar toen werd er nog vooral gevreesd dat dit de populariteit en bijgevolg ook het toekomstperspectief van de (natura) uitvaartverzekering zou kunnen schaden. Blijkbaar is de populariteit van deze verzekering door de jaren heen in die mate toegenomen dat de Nederlandse overheid hier nu geen structurele problemen meer mee verwacht. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat de renseigneringsverplichting geen structurele problemen of risico’s met zich zal meebrengen voor wat de natura uitvaartverzekering betreft, in tegendeel.

 

Uitsluitend het geval bij een natura uitvaartverzekering?

Het actuele nieuws mag dan uitsluitend betrekking hebben tot de natura uitvaartverzekering, dat neemt niet weg dat de waarde van een kapitaal uitvaartverzekering uit het zicht van de fiscus blijft. Het betreft hier in wezen dan ook een ietwat andere spaarverzekering waarvan het vermogen bekend is. Tot op het ogenblik dat de verzekeringnemer komt te overlijden is het namelijk zo dat het bedrag dat in deze verzekering wordt gestort gewoon deel uitmaakt van het vermogen. Op financieel en fiscaal vlak is er op dit vlak dan ook bijzonder weinig verschil tussen de beide type uitvaartverzekeringen.

 

Wordt de kapitaal uitvaartverzekering interessanter?

De voorbije jaren kon reeds worden vastgesteld dat steeds meer mensen die een uitvaartverzekering willen afsluiten er voor kiezen om te kiezen voor de kapitaal variant. Dit heeft evenwel in eerste instantie te maken met het feit dat verzekeringnemers hun nabestaanden de mogelijkheid willen bieden om de uitvaart geheel naar eigen inzicht plaats te laten vinden. Dat is niet altijd mogelijk wanneer er sprake is van een natura uitvaartverzekering omdat de indeling van de uitvaart daarbij min of meer is vastgesteld. Dat er nu een renseigneringsverplichting komt voor de natura uitvaartverzekering hoeft in principe niets structureels te veranderen aan de populariteit van beide vormen van uitvaartverzekeringen. De algemene trend richting de kapitaal uitvaartverzekering was voor dit gegeven immers reeds ingezet.

 

Ook een uitvaartverzekering afsluiten?

Indien u ook op zoek bent naar een mogelijkheid om uw nabestaanden heel wat financiële kopzorgen te besparen is het altijd de moeite waard om er voor te kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering is betaalbaar, kan worden gespreid over een zeer lange periode en is ook nog eens op fiscaal vlak vrij gunstig te noemen. Of u nu uiteindelijk zult kiezen voor een kapitaal of eerder voor een natura uitvaartverzekering is uiteraard voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Meer over uitvaartverzekeringen