Chronisch ziek en een uitvaartverzekering

Steeds meer mensen willen er graag voor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten, maar is dat wel voor iedereen mogelijk? Wat bijvoorbeeld met mensen die een chronische ziekte hebben? Kunnen ook zij hun uitvaart laten verzekeren of is er een medische controle vereist die moet uitwijzen dat de potentiële verzekeringnemer op moment van ondertekening nog perfect gezond is? Het is een vraag die veel mensen met een chronische aandoening zich stellen en wij geven er in dit artikel graag een duidelijk antwoord op.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, verzekeringnemers die er aan denken om een uitvaartverzekering af te sluiten dienen geen medische controle te doorlopen. Bijgevolg is het echt voor iedereen mogelijk om deze verzekering af te sluiten, zelfs indien ze op moment van ondertekening reeds een bekend ziektebeeld hebben. Indien u er voor kiest om gebruik te maken van periodieke premies in plaats van een éénmalige, dan zult u er echter wel voor moeten zorgen dat u al deze bedragen heeft voldaan. Komt u vroegtijdig te overlijden, dan kan het namelijk voorkomen dat uw erfgenamen toch nog met een aanzienlijke kostprijs geconfronteerd zullen worden en dat u de uitvaart niet helemaal zult kunnen laten inrichten zoals u het oorspronkelijk wou. Mede hierom is het van essentieel belang om een uitvaartverzekering zo vroeg mogelijk af te sluiten.

Net omwille van bovenstaande kiezen de meeste verzekeringnemers er dan ook vandaag de dag voor om gebruik te maken van een kapitaal uitvaartverzekering. Zoals de naam reeds laat vermoeden wordt de uitvaart van de verzekeringnemer in kwestie in dit geval verzekert voor een specifiek bedrag. Het bedrag wordt toegewezen aan de erfgenamen waarna zij de uitvaart volledig zullen moeten organiseren en inrichten. Kost de uitvaart meer dan het bedrag dat door de uitvaartverzekering wordt voorzien, dan dient het resterende bedrag uiteraard nog te worden bijgepast. Op deze manier kan het aldus nog steeds voorkomen dat de erfgenamen met een bepaald extra kostenplaatje geconfronteerd zullen worden.

Tot slot rest nog de vraag wanneer u er als chronisch zieke nu precies voor moet kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Uiteraard is dit een keuze die u vooral zelf moet maken en ieder moment kan eigenlijk een geschikt moment zijn. Toch is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven is het aldus erg belangrijk om tijdig alle premies te hebben afbetaald en is ook de keuze van het type uitvaartverzekering van belang. Als u er voor zorgt dat u deze beide zaken op orde heeft, dan zal er zich doorgaans geen enkel probleem stellen voor wat het afsluiten van uw uitvaartverzekering betreft, zelfs indien u reeds aan een chronische ziekte lijdt.

Ga naar icz.nu en meld u aan en vraag een advies aan.

Meer over uitvaartverzekeringen