Overlijdensrisicoverzekering

Allereerst is een overlijdensrisicoverzekering geen uitvaartverzekering.
Met een uitvaartverzekering verzeker je de kosten voor je begrafenis of crematie. Bij een uitvaartverzekering heb je altijd recht op een uitkering. Ook al is de looptijd van de premiebetaling volledig afgerond.
Kenmerkende aan deze verzekering is dat de verzekeraar altijd uitkeert.

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die je als verzekeringnemer de mogelijkheid biedt om een hoger verzekerd bedrag te verzekeren dan een uitvaartverzekering. Je verzekerd echter niet zozeer voor jezelf, maar wel voor de mensen die je na je overlijden op deze wereld achterlaat. Door middel van deze verzekering kan je er namelijk voor zorgen dat zij niets te kort zullen komen. De overlijdensrisicoverzekering is wat dat betreft een uitermate interessante verzekering voor mensen die bijvoorbeeld een hypotheek hebben afgesloten.

Bij overlijden van de ene partner komt het bijvoorbeeld vaak voor dat de andere partner de hoge kosten niet kan blijven betalen. Door de overlijdensrisicoverzekering wordt dit financiële risico ingedekt waardoor je op beide oren kan slapen. Meer weten? Lees dan snel verder en ontdek alles over de mogelijkheden van de overlijdensrisicoverzekering.

Er zijn verschillende goede redenen aan te halen waarom het interessant kan zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In eerste instantie is dit bijvoorbeeld zeer interessant voor huiseigenaars. Zij kunnen er op deze manier voor zorgen dat bij een eventueel overlijden de partner, kinderen of andere familieleden niet worden geconfronteerd met de hoge kosten die verbonden zijn aan het aflossen van een hypotheek. De overlijdensrisicoverzekering zal dan namelijk het restant van het hypotheekbedrag op zich nemen. Los daar van kan een dergelijke verzekering eveneens zeer interessant zijn voor mensen die het algemene financiële risico van overlijden willen indekken. Met andere woorden, komen ze binnen een bepaalde periode te overlijden, dan ontvangen de erfgenamen een groot geldbedrag waardoor ze zonder probleem hun levensstandaard moeten kunnen aanhouden.

Een bijzonder kenmerk van de overlijdensrisicoverzekering heeft betrekking tot de uitbetaling. Bij een uitvaartverzekering ben je er bijvoorbeeld als kredietnemer en als erfgenaam altijd zeker van dat er op een bepaald ogenblik (namelijk bij het overlijden van de verzekeringnemer) zal worden uitbetaald. Dat is bij een overlijdensrisicoverzekering niet het geval. Deze verzekering zal namelijk uitsluitend uitkeren wanneer het overlijden binnen een bepaalde periode plaatsvindt. Daardoor bestaat het risico dat de verzekeringnemer zijn hele leven lang (of toch in ieder geval een behoorlijk aantal jaren) verzekeringspremies heeft betaald zonder er ooit de vruchten van te plukken. Dit klinkt uiteraard een beetje vreemd, maar toch is dit een kenmerk van deze verzekering waar je beslist rekening mee dient te houden.

Op deze site kunt u geen overlijdensrisicoverzekering vergelijken maar wij hebben voor een andere informatieve website gevonden waar u de meeste verzekeraars kunt vergelijken. Ga naar de onderstaande link

Vormen en soorten verzekering

Meer over uitvaartverzekeringen